A Védett Társadalom Alapítvány életigenlő, biztonságos, a hitüket, kultúrájukat és hagyományaikat szabadon megélő egyének, családok, közösségek és nemzetek sokszínűségére épít. Védelmet nyújt a fizikai, biológiai és erkölcsi határok felszámolására törekvő globalista szervezetekkel és ideológiákkal szemben.

Szeretnéd, ha a teremtett világot úgy adnánk tovább, ahogy elődeink ránk hagyták?
Hiszed, hogy a természetet úgy lehet megvédeni, ha betartjuk törvényeit?
Hiszed, hogy minden társadalom alapja a férfi és nő házasságán és a megszületett gyermekein alapuló család?
Hiszed, hogy a családnak megtartó ereje van?
Szeretnéd, ha a nemzetek maguk dönthetnék  el, hogyan szeretnének élni?
Büszke vagy nemzeti identitásodra?
Szeretnéd szabadon gyakorolni hited?
Hiszel az örök értékekben?
Te is úgy gondolod, hogy az élet a fogantatással kezdődik?
Te is úgy gondolod, hogy a szülőknek joguk van arra, hogy gyermekeiket erkölcsi meggyőződésüknek megfelelően neveljék?
Previous slide
Next slide

HOGYAN MŰKÖDÜNK?

Az alapítvány világszerte összeköti és hálózatba szervezi a hasonló szellemiségű és küldetést teljesítő intézményeket és egyéb jogi személyeket. Más alapítványok esetében elsősorban kölcsönös együttműködés útján, egyéb szervezeteknek pedig technikai és anyagi támogatást nyújtva. A fentiek érdekében az Alapítvány alapcél szerinti adományosztó tevékenységet is végez. Az Alapítvány hatóköre nemzetközi.

CÉLJAINK:

Az alapítvány védi:

Ahol Jelen Vagyunk:

Kattintson a térképre az engedélyezéséhez

RÓLUNK:

A Védett Társadalom Alapítvány (a továbbiakban VTA) (Safe Society Foundation – SSF) egy nem kormányzati, nonprofit érdekképviseleti szervezet, amelyet 2021-ben hoztak létre.
A VTA – magyarországi székhelyű alapítványként – aktívan részt vesz a hagyományon alapuló, védett, biztonságos, szabad és békés társadalmi modell megőrzésében és terjesztésében világszerte.

MANIFESZTUM:

Mi, a Védett Társadalom Alapítvány alapítói hiszünk abban, hogy a teremtett világ elődeink hagyományának követésével és átadásával  tartható fenn. Valljuk, hogy a Teremtő törvényei alapján fennálló rendet, az örök értékeket, az egyetemes emberi kultúrát minden körülmények között védeni, őrizni, gyarapítani kell. A közösség, a család, a nemzet jelentik az élet alapjául szolgáló kötelékeket, mind egyéni, mind társadalmi szinten.
Ellene mondunk a hagyományos értékeket agresszívan támadó, a rendet alapjaiban felforgatni kívánó erőknek. Hiszünk benne, hogy a hit és a szeretet erejével, a lélek tisztaságával és a hagyományban gyökerező szellemi tudással felvértezve képesek vagyunk diadalmaskodni az anyagelvű erők felett, akik egyre nyíltabban és erőszakosabban kívánják kiterjeszteni a gazdasági, információs és politikai hatalmon nyugvó uralmukat.

KIK VAGYUNK?

Földi László​

titkosszolgálati szakértő
​ ELNÖK

Szabó Anett​

újságíró, szerkesztő-műsorvezető KURATÓRIUMI TAG

Földi-Kovács Andrea​​

újságíró, televiziós műsorvezető​ KURATÓRIUMI TAG

Trombitás Kristóf Keresztély​

újságíró, szerkesztő-műsorvezető​ KURATÓRIUMI TAG

Kovács Zsolt​

televíziós szerkesztő​
KURATÓRIUMI TAG

Göbl Gábor

Rockzenész, sportmenedzser
Projektmenedzser

Alapítók:

Moys Zoltán

író, rendező, producer
Alapító

Szakács Árpád

újságíró, könyvkiadó (kilépett)
Alapító

VTA Együttműködési nyilatkozat

PDF Form

Navigation